Elazığ/Türkiye so-der@outlook.com

Adres

 • Elazığ
 • so-der@outlook.com
 • 0 505 312 38 67

Pinterest

Sınıf Öğretmenleri Derneğinin Genel Amacı

Sınıf Öğretmenleri Derneği, sınıf öğretmenliği mesleğine gönül vermiş insanların genel ve akademik özlük haklarının savunulması ve etkili-verimli bir öğretim sürecinin yürütülmesi amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 3. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 4. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 5. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 6. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 7. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

 8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 9. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 10. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

 11. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 12. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Ulusal, Uluslar arası ve AB Projeleri yürütmek ve ortak olmak,

 13. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sınıf öğretmenliği alanı ve mesleğine ilişkin bilimsel, akademik çalışmalar, toplantı, etkinlik, konferans, sempozyum, proje, yayın, baskı, kitap, dergi, web sayfa, öğretim materyali, eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlerde bulunmak.

Bize Ulaşın