Adres

  • Elazığ
  • so-der@outlook.com
  • 0 505 312 38 67

Pinterest

Köşe Yazıları

Doç. Dr. Eyüp BOZKURT
SÖDER Genel Başkan Yrd.

 

Eğitim-Öğretim yani eskilerin tabiriyle “Talim” ve “Terbiye”. Bir ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında en önemli görevi üstlenen kavramlardır. Ülkemizde yıllardır yapılan değişiklikler ile getirilen sistemler ile Talim- Terbiyenin Talim kısmı muhasır medeniyetler seviyesine çıkarılmaya çalışıldı. Ne yazık ki Talim kısmı düzeltilmeye çalışılırken Terbiye kısmını unuttuk. Çiçero’ nun da bir sözünde belirttiği gibi; Miletler, parasızlıktan dolayı değil ahlaksızlıktan dolayı çökerdi. Üzülerek görüyoruz ki günümüzde ahlaki çöküntü gerçekleşmeye başladı. Artan madde bağımlılığı, insanların birbirlerine olan saygılarını yitirmeleri, anlayış, sevgi, hoşgörü, vatanseverlik, kutsallara saygı gibi bizi biz yapan değerlerimizin hepsi artık içi dolu olmayan sıradan kelimeler haline geldi. Belki de bu değerleri yitirmemiz istendi. Çünkü Victor Hugonun dediği gibi toplumun temeli ahlaktır. İnsanlarımız ne kadar ahlaktan uzaklaşırsa o kadar toplumun temeli zayıflatacaktır. Bunu bir nebze de olsa başardılar. Çok şükür ki yetkililerimiz bu çöküşün farkına vardı ve 19.Milli Eğitim şurasında Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açılış konuşması ile değerler eğitimi ön plana çıktı ve şura tarafından alınan tavsiye kararları ile değerler eğitiminin önemi vurgulanmış oldu. Özellikle okul öncesi eğitimden itibaren başlanılması için vurgulanan değerler eğitimi giderek önemini artırır hale geldi.

Değerler hem evrensel hem toplumsal niteliğe sahiptir. Öğretilebilir ve öğrenilebilir olgulardır. Kısaca değerler için temel ahlaki ilkeler diyebiliriz. Bu ahlaki ilkeler toplumun sağlıklı bir yapıda devam edebilmesi için ön koşuldur. 19. Milli Eğitim şurasında alınan tavsiye kararı ile Milli Eğitim üzerine değerler eğitimi konusunda düşeni yapmaya hazır olduğunu gösterdi. Fakat bu eğitimi sadece okullarda verilebilecek dar kapsamlı bir faaliyet olarak görmek doğru değildir. Toplumca üstlenilmesi gereken, yasam boyu devam edebilecek faaliyetler bütünü olmalıdır. Toplum bütün unsurları ile birlikte hareket ederse, değerler eğitiminde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları birlikte görev aldığı takdirde başarılı olunacaktır.

ebozkurt@firat.edu.tr