Adres

  • Elazığ
  • so-der@outlook.com
  • 0 505 312 38 67

Pinterest

Köşe Yazıları

Prof. Dr. Hayati AKYOL
SÖDER Onursal Başkanı

Okuma Uzmanlığı
En genel anlamıyla okuma uzmanları, görevli oldukları okullarda ya da eğitim bölgelerinde okuma başarısını artırmak için çalışan profesyoneller olarak tanımlanabilir. Okuma uzmanları, dünyanın pek çok ülkesinde eğitim sistemlerinde önemli roller üstlenmektedir. Öğretmenlere sınıfta veya sınıf dışında profesyonel destek sağlayan okuma uzmanları, ihtiyaç durumuna göre okullarda ya da eğitim bölgelerinde istihdam edilmektedir. Okuma uzmanları; okuma becerilerine yönelik tanılama ve değerlendirme süreçlerinde, öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesinde, okuma ve yazma güçlüklerinin tespit edilmesinde ve giderilmesinde, okuma programlarının hazırlanmasında görev almaktadır. Okuma uzmanlığı çok genel bir kavram olarak kullanılmakta ve dile ilişkin diğer alt becerilere yönelik çalışmaları da kapsa- maktadır. Okuma uzmanları öğrencilerle ve öğretmenlerle çok yakın bir etkileşim halinde çalışarak öğrencilerin farklı sınıf düzeylerinde okumaya ilişkin becerileri yeteri düzeyde kazanmalarına yardımcı olurlar. Aynı zamanda okuma uzmanları okul programları, okuma yazma materyalleri, kaynaklar ve öğretmen, okul yöneticileri ve aile ile devam eden sürekli bir işbirliği vasıtası ile öğrencilerin

okuma yeterliliklerinin artırılması konusunda büyük çaba gösterirler (Uyar, Yıldırım ve Ateş, 2011). Okuma uzmanları, geçmişte yapılmış ve güncel araştırma sonuçlarından hareketle öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemekte, diğer uzmanlarla işbirliği yaparak öğrencilerin bireysel ya da grup olarak ihtiyaç duyduğu okuma programlarını geliştirerek okuma güçlüğü olan çocuklara gereken profesyonel desteği sağlamaktadır.